Đăng ký Đăng nhập

Nạp Viettel Tự Động

14:24
01/04/2019
141

ib để được xử lý nhanh nhất.

- Hệ thống Auto 3s/thẻ, ổn định cả tháng. Công nghệ API mới cam kết ko nuốt thẻ, không làm lag web đối tác

- Vào mùa cước cam kết giá đổi thẻ x73đến x80 (tức phí đổi thẻ chỉ từ 20% đến 27%)

- Trạng thái thẻ Bảo trì quý khách gửi lại sau với số Seri thêm chữ X ở cuối. Gửi sai mệnh giá bị từ 10 đến 50%

Tags