Đăng ký Đăng nhập

Lợi ích

00:59
25/03/2019
100

ib để được xử lý nhanh nhất.

- Sử dụng dịch vụ thật nhiều để nâng cấp Rank và hưởng nhiều ưu đãi hơn.
- Để có lợi tốt nhất các bạn nên nhập đúng SĐT và Gmail ( chuẩn ), cập nhật mk cấp 2.
- Hãy cập nhật mật khẩu gồm Chữ IN ,ABC,...chữ thường,abcd... ký tự@!$^%(* và số,123436,/. để bảo mật an toàn cho bạn.

Tags